Umowa o pracę – co powinna zawierać? Jak ją rozwiązać?

Umowa o pracę to podstawowy dokument na mocy którego regulowane są stosunki między pracodawcą a pracownikiem. Dobrze sporządzona umowa powinna zawierać wszystkie istotne aspekty takiej współpracy, a kilka elementów jest wręcz obowiązkowe. Co powinna zawierać dobrze skonstruowana umowa o pracę, i jak ją sprawdzić przed podpisaniem?

Umowa o pracę a prawo

Polskie prawo reguluje konstrukcję umowy o pracę, wymuszając na stronie przygotowującej dokument zawarcie pewnych zapisów, istotnych zarówno dla pracownika jak i samego pracodawcy. Jednym z najważniejszych elementów umowy o pracę jest oczywiście wysokość wynagrodzenia, dzięki czemu w razie jakichkolwiek nieporozumień pracownik może posługiwać się umową jako dowodem zgody na konkretne zarobki. W umowie o pracę powinny być oczywiście określone strony podpisujące dokument, miejsce wykonywania pracy, opis stanowiska dla jakiego sporządzono umowę, oraz okres trwania umowy. Ważny jest również wymiar czasu pracy, a także częstotliwość wypłat z tytułu stosunku pracy. Wszystkie te elementy pracownik ma prawo zweryfikować, kiedy dochodzi do podpisania umowy. Zdarza się, że umowa zostaje zawarta ustnie, jednak pracodawca ma obowiązek do 7 dni po rozpoczęciu stosunku pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalone zasady współpracy, również odnośnie wynagrodzenia i stosunku pracy. Co do rezygnacji z pracy, wystarczy złożyć pisemne wypowiedzenie, których wzory można bez problemu znaleźć w sieci.

Jak nie dać się oszukać?

Jeżeli pracodawca w momencie rozpoczęcia stosunku pracy ociąga się z przedstawieniem pracownikowi dokumentu potwierdzającego warunki współpracy, warto udać się do radcy prawnego lub bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy, zgłaszając taką nieprawidłowość. Są to jednak radykalne kroki, i warto je zostawić na ostateczność, jednak w przypadku niejasnych zapisów umowy mamy prawo odmówić jej podpisania i zażądać zmiany zapisów.

Powiązane wpisy

Polecane

Jak efektywnie zarządzać materiałami POSM?

POSM to skrót od anglojęzycznego terminu Point of Sale Materials, czyli materiały reklamowe wykorzystywane...

Księgowość w Toruniu – Twoja droga do bezpieczeństwa finansowego

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie każdy szczegół ma znaczenie, księgowość stanowi fundament stabilności finansowej...

Efektywne magazynowanie z systemem WMS

Systemy magazynowe (WMS – Warehouse Management System) coraz częściej wdrażane są w polskich firmach....

Faktoring pełny z ubezpieczeniem należności – kiedy warto go...

Faktoring jest popularną usługą w wielu branżach, ponieważ pozwala on na łatwe pozyskanie środków...

Faktoring – co to i jak z niego korzystać?

Faktoring daje przedsiębiorcom możliwość łatwiejszego prowadzenia działalności, ponieważ pozwala on na finansowanie faktur z...

Skórzana saszetka męska – idealny prezent na każdą okazję

Szukasz prezentu dla swojego męża, brata, ojca, syna, jednym słowem faceta? Powinno to być...

Sprawdź również