Umowa o pracę – co powinna zawierać? Jak ją rozwiązać?

Umowa o pracę to podstawowy dokument na mocy którego regulowane są stosunki między pracodawcą a pracownikiem. Dobrze sporządzona umowa powinna zawierać wszystkie istotne aspekty takiej współpracy, a kilka elementów jest wręcz obowiązkowe. Co powinna zawierać dobrze skonstruowana umowa o pracę, i jak ją sprawdzić przed podpisaniem?

Umowa o pracę a prawo

Polskie prawo reguluje konstrukcję umowy o pracę, wymuszając na stronie przygotowującej dokument zawarcie pewnych zapisów, istotnych zarówno dla pracownika jak i samego pracodawcy. Jednym z najważniejszych elementów umowy o pracę jest oczywiście wysokość wynagrodzenia, dzięki czemu w razie jakichkolwiek nieporozumień pracownik może posługiwać się umową jako dowodem zgody na konkretne zarobki. W umowie o pracę powinny być oczywiście określone strony podpisujące dokument, miejsce wykonywania pracy, opis stanowiska dla jakiego sporządzono umowę, oraz okres trwania umowy. Ważny jest również wymiar czasu pracy, a także częstotliwość wypłat z tytułu stosunku pracy. Wszystkie te elementy pracownik ma prawo zweryfikować, kiedy dochodzi do podpisania umowy. Zdarza się, że umowa zostaje zawarta ustnie, jednak pracodawca ma obowiązek do 7 dni po rozpoczęciu stosunku pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalone zasady współpracy, również odnośnie wynagrodzenia i stosunku pracy. Co do rezygnacji z pracy, wystarczy złożyć pisemne wypowiedzenie, których wzory można bez problemu znaleźć w sieci.

Jak nie dać się oszukać?

Jeżeli pracodawca w momencie rozpoczęcia stosunku pracy ociąga się z przedstawieniem pracownikowi dokumentu potwierdzającego warunki współpracy, warto udać się do radcy prawnego lub bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy, zgłaszając taką nieprawidłowość. Są to jednak radykalne kroki, i warto je zostawić na ostateczność, jednak w przypadku niejasnych zapisów umowy mamy prawo odmówić jej podpisania i zażądać zmiany zapisów.

Powiązane wpisy

Polecane

Zebra Global Shopper Study: Pandemia przyspiesza realizację planowanych wydatków...

Ponad 80 proc. decydentów postrzega kasy samoobsługowe, oprogramowanie dla pracowników i analitykę jako...

Wyróżnij się z tłumu! – Drukarnia wielkoformatowa Śląsk

Druk wielkoformatowy to obecnie jedna z najpopularniejszych form reklamy zewnętrznej. I trudno się temu...

Budowa hal stalowych – czy to się opłaca?

Prowadzenie firmy wiąże się między innymi z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury, która pozwoli na jej...

Aplikacja contact center- do czego służy?

Wielu klientów przyznaje, że możliwość telefonicznego kontaktu z konkretną firmą jest dla nich bardzo...

Zapożyczenia niskooprocentowane – jak znaleźć dobrą ofertę?

Pożyczka na niski procent może rozwiązać wiele problemów. Gdy zepsuje nam się samochód, musimy...

Nieprzewidziane wydatki za granicą? Szybki przelew z Polski do...

Życie na emigracji tylko pozornie jest bezstresowe. Chyba każdemu na obczyźnie przytrafiły się zupełnie...

Sprawdź również