Umowa o pracę – co powinna zawierać? Jak ją rozwiązać?

Umowa o pracę to podstawowy dokument na mocy którego regulowane są stosunki między pracodawcą a pracownikiem. Dobrze sporządzona umowa powinna zawierać wszystkie istotne aspekty takiej współpracy, a kilka elementów jest wręcz obowiązkowe. Co powinna zawierać dobrze skonstruowana umowa o pracę, i jak ją sprawdzić przed podpisaniem?

Umowa o pracę a prawo

Polskie prawo reguluje konstrukcję umowy o pracę, wymuszając na stronie przygotowującej dokument zawarcie pewnych zapisów, istotnych zarówno dla pracownika jak i samego pracodawcy. Jednym z najważniejszych elementów umowy o pracę jest oczywiście wysokość wynagrodzenia, dzięki czemu w razie jakichkolwiek nieporozumień pracownik może posługiwać się umową jako dowodem zgody na konkretne zarobki. W umowie o pracę powinny być oczywiście określone strony podpisujące dokument, miejsce wykonywania pracy, opis stanowiska dla jakiego sporządzono umowę, oraz okres trwania umowy. Ważny jest również wymiar czasu pracy, a także częstotliwość wypłat z tytułu stosunku pracy. Wszystkie te elementy pracownik ma prawo zweryfikować, kiedy dochodzi do podpisania umowy. Zdarza się, że umowa zostaje zawarta ustnie, jednak pracodawca ma obowiązek do 7 dni po rozpoczęciu stosunku pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalone zasady współpracy, również odnośnie wynagrodzenia i stosunku pracy. Co do rezygnacji z pracy, wystarczy złożyć pisemne wypowiedzenie, których wzory można bez problemu znaleźć w sieci.

Jak nie dać się oszukać?

Jeżeli pracodawca w momencie rozpoczęcia stosunku pracy ociąga się z przedstawieniem pracownikowi dokumentu potwierdzającego warunki współpracy, warto udać się do radcy prawnego lub bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy, zgłaszając taką nieprawidłowość. Są to jednak radykalne kroki, i warto je zostawić na ostateczność, jednak w przypadku niejasnych zapisów umowy mamy prawo odmówić jej podpisania i zażądać zmiany zapisów.

Powiązane wpisy

Polecane

Eksperci finansowi i kredytowi – w czym Ci pomogą?

Mało kto może dziś sobie pozwolić na założenie własnej firmy, czy na kupno mieszkania...

Direct marketing w aptece. Jak robić to dobrze?

Firmy farmaceutyczne coraz częściej wykorzystują w komunikacji z farmaceutami kanały cyfrowe. Jednak marketing bezpośredni...

Różnica między bankowością prywatną a zarządzaniem majątkiem

Private banking i wealth management to terminy, które w pewnym sensie oznaczają jedno...

Cena żywca wieprzowego – czy rolnicy mają powody do...

Rolnicy, którzy zajmują się hodowlą świń, mają za sobą trudny okres. Pandemia i...

Program Ulga od długu – w jakich sytuacjach się...

Nawet niewielkie, jednorazowe niespłacone zobowiązanie może z czasem przerodzić się w poważny kłopot,...

Zebra Global Shopper Study: Pandemia przyspiesza realizację planowanych wydatków...

Ponad 80 proc. decydentów postrzega kasy samoobsługowe, oprogramowanie dla pracowników i analitykę jako...

Sprawdź również