Przychód a dochód – różnice

Pojęcia przychód i dochód są bardzo często używane zamiennie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z innych znaczeń obu pojęć. Nie trzeba specjalistycznej wiedzy, żeby nauczyć się rozróżniać oba słowa, do czego posłuży równanie: dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu.

Przychód

Przychód to kwota, która nie oddaje kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Osoby fizyczne mogą go uzyskać z następujących tytułów: stosunku pracy, pracy nakładczej, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, nieruchomości. Dla przedsiębiorcy, przychodem będzie kwota należna po sprzedaży towarów lub usług, pomniejszona o podatek VAT.

Dochód

Dochód jest różnicą między przychodem a wszystkimi wydatkami, które doprowadziły do jego uzyskania. Dochód powstaje, gdy przychód jest wyższy niż koszty. Wyróżnia się dwa jego rodzaje:

– dochód netto – nadwyżka przychodów nad kosztami po spełnieniu obowiązku podatkowego,

– dochód brutto – nadwyżka przychodów nad kosztami przed spełnieniem obowiązku podatkowego.

Dochód wyraża stan finansów danej firmy. Przedstawia on jednoznacznie informacje o ewentualnym zysku lub stracie.

Koszty uzyskania przychodu

Pomniejszenie przychodu o koszty jego uzyskania generują kwotę dochodu. Kosztami uzyskania przychodu są wydatki:

– poniesione w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu,

– mające związek z prowadzoną działalnością,

– są dokładnie udokumentowane,

– nie mają cech wydatków osobistych przedsiębiorcy.

Jednak nie wszystkie wydatki związane z firmą stanowią koszt. Zaliczają się do nich np. koszty reklamy i reprezentacji.

Reasumując, przychód to wszystkie należności za sprzedane dobra. Natomiast wszystkie wydatki odjęte od przychodu dają dochód firmy. Czyli firma o bardzo wysokich przychodach, może jednocześnie mieć ujemny dochód a więc przynosić straty.

Powiązane wpisy

Polecane

Efektywne magazynowanie z systemem WMS

Systemy magazynowe (WMS – Warehouse Management System) coraz częściej wdrażane są w polskich firmach....

Faktoring pełny z ubezpieczeniem należności – kiedy warto go...

Faktoring jest popularną usługą w wielu branżach, ponieważ pozwala on na łatwe pozyskanie środków...

Faktoring – co to i jak z niego korzystać?

Faktoring daje przedsiębiorcom możliwość łatwiejszego prowadzenia działalności, ponieważ pozwala on na finansowanie faktur z...

Skórzana saszetka męska – idealny prezent na każdą okazję

Szukasz prezentu dla swojego męża, brata, ojca, syna, jednym słowem faceta? Powinno to być...

Eksperci finansowi i kredytowi – w czym Ci pomogą?

Mało kto może dziś sobie pozwolić na założenie własnej firmy, czy na kupno mieszkania...

Direct marketing w aptece. Jak robić to dobrze?

Firmy farmaceutyczne coraz częściej wykorzystują w komunikacji z farmaceutami kanały cyfrowe. Jednak marketing bezpośredni...

Sprawdź również